Talousuutiset / 25.06.2018

ARNON-konsernin liikevaihto kasvaa

ARNON-konsernin liikevaihto 44 MEUR vuonna 2017 kasvoi 22% verrattuna vuoden 2016 liikevaihtoon 36 MEUR. Q1/2018 liikevaihto 12,56 MEUR kasvoi 36% (Q1/2017 liikevaihto 9,25 MEUR).

Toiminnan sekä tavara- ja rahavirtojen tehostamisella on pystytty alentamaan käyttöpääoman suhdetta liikevaihtoon ja parantamaan kannattavuutta.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2018

Tilauskanta on hyvällä tasolla. Sekä liikevaihdon että kannattavuuden odotetaan jatkavan kasvua.