Tähtihetket, Tuoteuutiset, Yleinen / 04.10.2017

ARNON lanseeraa uusia tuotteita ja palveluita Teknologiamessuilla

OVO Care – Machine Care – PackAware

OVO Care antaa tarkan ja reaaliaikaisen tilannetiedon sähkölaitteistoista, jotta niiden mahdollisiin vikaantumistilanteisiin voidaan reagoida ajoissa ja välttää vahingot tuotannolle, omaisuudelle ja ihmisille. ARNONin COSMOS OVO Care on kokonaispalvelu, jossa seurataan keskuksen tai muiden sähkölaitteistojen ja niiden eri osioiden tilaa, ja raportoidaan mittaushistoriaa sekä niiden kehittymistä. Järjestelmään voidaan asentaa automaattisia varoituksia ja hälytyksiä. Kaikki tiedot kerätään talteen COSMOS Enabled pilvipalveluun. Laitteiston tilaa voi seurata mobiilipäätteillä, AR-sovelluksessa tai web-sovelluksella millä tahansa laitteella. COSMOS Enabled web sovellus sisältää myös tiedonsiirtorajapinnan (REST API), jolla data voidaan lähettää eteenpäin muihin järjestelmiin. Myös muita mittauksia kuin lämpötila, on mahdollista liittää järjestelmään.

Machine Care on valmis etäyhteys- ja tiedonkeruuratkaisu, joka on kehitetty nimenomaan konevalmistajille. Machine Care tarjoaa valmiin, nopean ja helpon ratkaisun tiedon keräämiseen koneesta, sen eteenpäin lähetykseen ja tallentamiseen COSMOS Enabled pilvipalveluun. Järjestelmä koostuu tiedonkeruuyksiköstä, jolla liitytään koneen ohjausjärjestelmään, tai koneessa olevaan sähköistykseen ja anturointiin. Tarvittaessa voimme myös lisätä tarvittavat mittaukset koneeseen. Tiedonkeruuyksikkö lähettää tiedot pilveen, josta niitä voidaan lukea normaaleilla päätelaitteilla web-käyttöliittymästä. Koneen tilaa voi katsoa myös AR-sovelluksella mobiililaitteilla.

PackAware antaa tarkan ja reaaliaikaisen tilannetiedon lähetyksestä, jotta mahdollisiin häiriö- ja vahinkotilanteisiin voidaan reagoida ajoissa ja välttää siitä seuraavat harmit kuten viiveet ja jopa toimitussakot. ARNONin COSMOS PackAware on kokonaispalvelu, jossa seurataan lähetyksiä monipuolisen mittaustekniikan avulla. GPS paikkatiedoista nähdään missä lähetys on nyt, ja missä se on ollut milloinkin matkan varrella. Palvelu kertoo millaisissa lämpötiloissa se on ollut, kosteuden ja kiihtyvyyden, mikäli lähetys on saanut iskuja. Järjestelmään voidaan asettaa automaattisia varoituksia ja hälytyksiä eri mittauksista. Kaikki tiedot kerätään talteen PackAware pilvipalveluun, josta niitä voi seurata ja analysoida tarkemmin. Pilvipalvelu sisältää myös tiedonsiirtorajapinnan (REST API), jolla data voidaan lähettää eteenpäin muihin järjestelmiin. Web sovellus näyttää lähetyksen reitin kartalla ja lähetykseen voi liittää dataa esim. rahtikirjoja, kuvia ja videoita myös matkan varrelta. Näin voidaan seurata pysyykö lähetys ehjänä ja eteneekö matka suunnitellun mukaisesti.

Lisätietoja antaa: Myyntijohtaja Mikko Mäkinen, 040-5328238, mikko.makinen@arnon.fi
Lisätietoja tuotteistamme saat myös: Teknologiamessuilla 10.-12.10.2017 osastollamme 6a80 Helsingin Messukeskuksessa

ARNON tarjoaa sähköistystä, automaatiota ja kokonaisvaltaista palvelua valituille asiakkailleen, joita ovat kone-, laite- ja järjestelmätoimittajat prosessi-, kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa. Me suhtaudumme automaatioon tosissamme ja innolla. Hyvin toteutettuna se on meistä hienoa, jopa kuin taidetta. Asiakkaan ongelmat pyritään ratkaisemaan fiksusti, oivaltavalla tavalla, ja toteutus tehdään tinkimättömästi. Tällöin asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn siitä, mitä automaatio työkaluna voi tarjota. Asiakkaidemme kumppanina pyrimme edistämään heidän menestymistään tarjoamalla kattavaa, osaavaa ja joustavaa palvelua sekä tätä tukevaa teknologiaa. Tähän me pyrimme kaikessa tekemisessämme. Tämän me lupaamme asiakkaillemme.