Magazine / 26.09.2018

Mukana megatrendien megatrendissä

Alan kokeneena edelläkävijänä Arnon yhdistää innovatiivisesti uusiutuvat energiamuodot, sähkökäyttöiset koneet ja laitteet, automaation sekä modernit pilvipalvelut toimimaan saumattomana kokonaisuutena. Tavoitteena on tukea asiakkaiden nollapäästötavoitteita.

Maapallomme elää ja toimii tulevaisuudessa yhä enemmän sähkön varassa. Globaalin vuotuisen sähkönkulutuksen on ennustettu kaksinkertaistuvan nykyisestä reilusta 20 000 terawattitunnista vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvien energiamuotojen osuus on energiantuotannosta nyt noin 24 prosenttia, ja sen arvioidaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 85 prosenttiin.

– Arnonin osaaminen sopii erinomaisesti tähän kaikkeen, ja haluamme olla mukana tukemassa asiakkaitamme tässä kehityksessä. Joku saattaa ajatella, että uusiutuvat energiamuodot ovat vasta tulossa, mutta ne ovat jo täällä, napauttaa Arnonin toimitusjohtaja Harri Lamminen.

Fossiiliset energialähteet väistyvät syrjään muun muassa aurinko-, tuuli-, vesi-, aalto- ja vuorovesienergian, energiavarastojen, geoperäisen lämmön, teollisuuden ja laivojen hukkalämmön sekä polttokennojen tieltä. Kasvihuonekaasut vähenevät, minkä toivotaan pysäyttävän ilmastonmuutoksen.

Samaan aikaan automaatioaste kasvaa kaikkialla yhteiskunnassa, ja teollisuus tarvitsee yhä enemmän yhä järeämpää automaatiota uusien energiamuotojen ohjaamiseen. Automaation rinnalle tullut pilviteknologia pystyy hoitamaan tiedonkeruu- ja raportointitehtävät joustavammin ja edullisemmin mahdollistaen samalla uusia datan pohjalta tehtäviä palveluita.

– 24 tunnin sisällä tulee mustia hetkiä, kun aurinko ei paista eikä tuuli puhalla, joten tarve täytyy kattaa energiavarastoilla. Automaatio ohjaa eri energialähteitä turvallisesti ja nopeasti päälle ja pois kulutustarpeen mukaan, Lamminen korostaa.

Sähkökäyttöisyys vie kohti nollapäästöjä

Arnonin asiakkaat – kone-, laite- ja järjestelmätoimittajat kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa – kehittävät kuumeisesti ratkaisuja laitteidensa päästöjen minimointiin tai nollaukseen. Esimerkiksi sähkökäyttöisyys avaa heille aivan uudenalaisia mahdollisuuksia etenkin, kun siihen yhdistetään automaatioasteen nosto ja pilvipalvelut. Lamminen kutsuu kombinaatiota megatrendien megatrendiksi, jonka aallonharjalla Arnon nyt ratsastaa alan edelläkävijänä.

– Sähkökäyttöiset laitteet vaativat suuria muutoksia sähköinfraan. Esimerkiksi jatkossa laivat seisovat entistä lyhyempiä aikoja satamissa lastattavina, ja ne on saatava ladattua nopeasti.

Pilveen kyllä mutta millä hinnalla?

Yksi lisäarvoa asiakkaille tuottavista ratkaisuista on Arnon Sky -pilvipalvelu, joka jalostaa asiakkaiden laitteista ja koneista tallennettua dataa hyödyllisempään muotoon pienillä kustannuksilla.

– Kaikki puhuvat pilvipalveluista, mutta kukaan ei puhu niiden hinnoista, eikä sellaista julkista keskustelua ole juurikaan käyty. Operaatiot täytyy osata tehdä oikein alusta lähtien, jotta kustannukset säilyvät järjellisellä tasolla. Meillä pilvenkäyttö on taloudellisesti optimoitu niin, ettemme käytä tai tee mitään ylimääräistä. Olen varma, että meillä riittää tekemistä, kun asiakkaat huomaavat, miten kalliiksi pilvipalvelut tulevatkaan, Lamminen toteaa.

– Pilveä ei tule missään tapauksessa pitää vain kustannuksena vaan uutena palveluna, joka tuo datan käytettäväksi ja hyödynnettäväksi.

Teksti: Marjaana Lehtinen