Talousuutiset / 28.08.2017

ARNON konsernin liikevaihto vertailujakson tasolla, näkymät hyvät

ARNON konsernin liikevaihto vertailujakson tasolla, näkymät hyvät

ARNON konserniraportointi siirtyy kalenterivuoteen, tämän johdosta kuluvaa tilikautta on jatkettu 18kk mittaiseksi ja se päättyy 31.12.2017. Päättyneellä 12kk jaksolla 7/16 – 6/17 konsernin liikevaihto oli lähes edellisen tilikauden tasolla ollen noin 37M€.

Konserniyhtiöiden kannattavuus päättyneellä jaksolla oli ennustetulla välillä, liikevoiton ollessa hieman yli kolmen prosentin tasolla.

H1/2017 jaksolla konsernin omavaraisuusaste ja maksuvalmius on parantunut huomattavasti.

Näkymä

Tilauskanta loppuvuoteen on vahva ja huomattavasti edellisen vuoden vastaavaa aikaa paremmalla tasolla. Konsernin kaikilla liiketoimintayksiköillä (OVO, PARTNERING JA COSMOS) näkymät ovat positiivisia. Tammikuussa alkavalla tilikaudelle 2018 tavoitellaan huomattavaa kasvua vuoden 2017 tasoon verrattuna.

 

COO
Toni Ristamäki
Puh. +358 44 740 8330
toni.ristamaki@arnon.fi