Segmentit

OEM

Ovo

ARNON Sky

Partnering

OEM
Ovo ARNON Sky Partnering
OEM

OEM – kone-, laite- ja järjestelmätoimittajat

Automaatio lisääntyy kaikkialla – koneissa, tehtaissa ja laitoksissa. Automaatio on työkalu tuottavuuden, laadun, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. ARNON tarjoaa kone-, laite- ja järjestelmätoimittajille aitoa, syvällistä kumppanuutta. Se tuottaa lisäarvoa osaamisen, tinkimättömän asiantuntemuksen ja modernin teknologian avulla kaikille osapuolille – ennen kaikkea loppuasiakkaalle.

Oem – OVO

Joustavat sähköistysratkaisut koneisiin- ja laitteisiin

Koneiden ja laitteiden sähköistyksen suunnittelussa joudutaan usein tilanteisiin, missä koneiden äärimitat ja tilan vähyys aiheuttavat haasteita hyvän ja toimivan sähköistysratkaisun toteuttamiseksi.

OVO Basic ratkaisuista löytyy kokonaispaketti, jossa voidaan yhdistää koneen- tai laitteen keskuksen ulkopuolinen j-sarja tai kaapelointi yhteen ja samaan projektiin koneen ohjauskeskuksen kanssa. Käytössämme on E³.schematic , E³.cable, E³.panel suunnitteluohjelmat.

OVO Basic keskusrakenteet voivat olla ns. standardi mitoilla tai kustomoitu optimaalisen tilan käytön mukaan. Keskusrakenteisiin voidaan lisätä sisäisiä tai ulkoisia kiinnityspisteitä kaikille sivuille käyttötarpeen mukaisesti.

OVO Basic keskus- ja kotelorakenteet ovat globaalisti hyväsyttyjä kaikkiin käyttöolosuhteisiin. UL-vaatimuksia varten meillä on oma UL508A file. Oman OVO johdin-ja kaapelisarjavalmistuksen myötä voimme toimittaa keskukset johdin- tai kaapelisarjoilla varustettuna ns. plug & play ajatuksena. Näin ollen koneen tai laiteen loppukokoonpanossa säästetään huomattavasti aikaa valmiiden kytkentäpisteiden avulla.

OVO Basic isommat kotelosarjat valmistamme linjatuotantona vaiheistetusti sisäisiä j-sarjoja käyttäen. Vakioratkaisuihin rakennamme tuotekohtaisen joustavasti versiomuutoksiin taipuvan OVO testausjärjestelmän. Järjestelmän avulla pystymme minimoimaan testausajan ja varmistumaan tuotteen toiminnallisesta laadusta.

Katso video tästä.

OEM – ARNON Sky

Teollisen internetin mahdollistaja

Teollinen internet tarkoittaa teollisuuden koneiden ja laitteiden kytkemistä toisiinsa. ARNON palvelee asiakkaitaan kattavasti teollisuuden sähkö- ja automaatioratkaisuissa, joihin usein myös teollinen internet pohjautuu. Me pyrimme auttamaan asiakkaitamme mahdollistamalla teollista internetiä heille. Me sovellamme teknologiaa, mutta myös kehitämme sitä mikäli valmista tai optimaalista ratkaisua ei ole tarjolla. Maailma ei ole vielä valmis, teollinen internet on vasta ottamassa alkuaskeleitaan. Me pystymme anturoimaan koneita tarvittaessa, jos niissä ei ole olemassa olevaa automaatiotekniikkaa riittävästi. Mikäli on, me pystymme liittymään siihen.

Varustamme sen jälkeen koneet laitteilla, joilla mahdollistamme etäyhteyden, tiedon keruun ja siirtämisen laitteesta. Tieto siirretään pilvipalveluumme, josta se saadaan eteenpäin vaikkapa asiakkaan omiin järjestelmiin. Voimme jalostaa ja analysoida dataa matkan varrella, esimerkiksi pakkaamalla ja suodattamalla siitä vain olennaisen eteenpäin lähetykseen ja varastointiin. Me toimitamme koneesta tietoa asiakkaan hyödynnettäväksi oman digitalisaatiostrategiansa mukaisesti. Se on osa toimittamaamme palvelua, joka voi pitää sisällään suuren määrän erilaista automaatio-osaamista, anturitasolta sähköistyksen, automaation ja etäyhteyksien kautta pilveen.

Me tunnemme teollisuuden koneet ja laitteet sekä niille asetettavat vaatimukset, mutta myös etäyhteyksiin ja pilvipalveluihin vaadittavat ratkaisut, mikä erottaa meidät muista toimijoista. Palvelemme asiakkaitamme kattavasti mahdollistaen heille keskittymisen oman bisneksensä kehittämiseen. Tämä onnistuu vain sellaisen kumppanin kanssa johon voit todella luottaa, joka osaa, pystyy, haluaa ja on luottamuksesi arvoinen. Mitä enemmän tämä kumppani pystyy toimittamaan, sen yksinkertaisemmalla verkostolla saat omat asiakkaasi tyytyväisiksi. Juuri sen eteen mekin täällä näitä palvelujamme kehitämme.

Katso video tästä.

Oem – Partnering

Partnering on asiakkaamme kanssa yhdessä tekemistä, jossa myös Arnon pystyy ja haluaa ottaa vastuuta ja riskejä tavalla, jota normaalissa alihankintakuviossa ei ole mahdollista ottaa.

Partnering on pitkäjänteistä kulkemista samaan suuntaan asiakkaamme kanssa tuntien heidän liiketoiminta-alansa, teknologiansa erityisluonteet ja organisaation toimintatavat.

Partnering pohjaa luottamukseen sekä todelliseen ja todettuun tehokkaaseen mutta joustavaan tuotteiden ja palveluiden yhdistämiseen. Tämä toteutetaan niin, että valittu asiakas pystyy keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja menestymään omissa hankkeissaan paremmin.

Partnering tuottaa sekä räätälöityjä että tuotteistettuja tuote- sekä palveluratkaisuja, jotka skaalautuvat asiakkaamme kulloisenkin tarpeen mukaan. Laajimmillaan asiakaslupauksemme on tuottaa kaikki sähköistyksen ja automaation tuotteet ja palvelut anturista aina pilvipalveluiden ja teollisen internetin sovelluksiin saakka.

Katso video tästä.