ARNON. Art of Automation.

Vi hjälper våra kunder med elektrifiering, instrumentering och framtagning och införande av automationssystem, liksom med lösningar för industriellt internet (IIoT).

Arnon tillhandahåller omfattande industriella el- och automationstjänster för leverantörer av maskiner, utrustning och system.

Art of Automation

Vi tycker det finns en likhet mellan väl utförd automatisering och ett konstverk.

Vårt kundlöfte Art of Automation beskriver hur vi ser på automatisering. Det här är något vi brinner för och tar på stort allvar – vi anser att automatisering, när den är väl utförd, till och med kan betraktas som ett konstverk.

Vi löser våra kunders utmaningar på ett innovativt och smart sätt. Våra lösningar införs sedan med noggrannhet och professionalitet. På så sätt kan våra kunder få bästa möjliga resultat av sin automatisering – som blir ett kraftfullt verktyg.

Läs mer
Områden

Våra främsta områden

De områden där vår expertis verkligen kommer till sin rätt är de branscher där vi kan ge våra kunder ett mervärde. Vi jobbar huvudsakligen mot leverantörer av maskiner, utrustningar och system inom branscher som processindustri, gruvdrift, energi och marina tillämpningar. Vi har en djupgående sakkunskap inom dessa branscher – och det är därför vi kan skapa lösningar som även tar hänsyn till dina framtida utmaningar.

En av våra kunder

Metsä Fibre

Metsä Fibre, som är en del av Metsä-koncernen, bygger världens första bioproduktfabrik av den typ som kallas ”nästa generations bioproduktfabrik” i Äänekoski i Mellersta Finland. Projektet är det största hittills inom finsk träindustri – investeringen är på 1,2 miljarder euro.

Se till att följa oss

Följ oss i sociala medier och håll koll på vad som händer inom automationsområdet!

Asiantuntijakorneri / 03.07.2018

ARNON har haft en hastig vår gällande rekrytering

Flitig våren synade i synnerhet på produktion men också med rekryteringen av nya ARNON personell.

Finansiella nyheter / 25.06.2018

ARNON-gruppens utveckling

Orderboken ligger på en tillväxt nivå. Både omsättningen och vinsten förväntas fortsätta att växa under 2018.