Finansiella nyheter / 28.08.2017

Arnon-koncernens omsättning på samma nivå som under föregående jämförbara period

Arnon-koncernen har för sin redovisning gått över till kalenderår och den nuvarande räkenskapsperioden har därför förlängts till 18 månader och avslutas den 31 december 2017. Under den avslutade tolvmånadersperioden från juli 2016 till juni 2017 var koncernens omsättning 37 miljoner euro, vilket är i stort sett på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod.

Under samma period var koncernens resultat något bättre och EBIT låg strax över 3 %.

Under det första halvåret 2017 förbättrades koncernens soliditet och likviditet avsevärt.

Årsslutet 2017 och nästa räkenskapsperiod

Koncernens orderbas till årsslutet är stark och mycket bättre än vid samma tidpunkt förra året. Alla affärsenheter (OVO, PARTNERING och COSMOS) har goda framtidsutsikter. För räkenskapsperioden 2018 har Arnon som målsättning att nå en snabb ökning av omsättningen jämfört med 2017 års nivå.

COO
Toni Ristamäki
Tel: +358 44 740 8330
toni.ristamaki@arnon.fi