Finansiella nyheter / 25.06.2018

ARNON-gruppens utveckling

ARNON-gruppens omsättning år 2017 ökade med 22 % till 44 MEUR jämfört med 36 MEUR år 2016. Omsättningen för Q1/2018 ökade med 36 % till 12,56 MEUR (9,25 MEUR Q1/ 2017). Genom att effektivisera verksamheten har omsättningen ökat och lönsamheter har också förbättrats.

UTSIKTERNA FÖR RESTEN AV 2018

Orderboken ligger på en tillväxt nivå. Både omsättningen och vinsten förväntas fortsätta att växa under 2018.