Finansiella nyheter / 25.06.2018

ARNON-gruppens utveckling

Orderboken ligger på en tillväxt nivå. Både omsättningen och vinsten förväntas fortsätta att växa under 2018.

Läs mer
Finansiella nyheter / 28.08.2017

Arnon-koncernens omsättning på samma nivå som under föregående jämförbara period

Arnon-koncernen har för sin redovisning gått över till kalenderår och den nuvarande räkenskapsperioden har därför förlängts till 18 månader och avslutas den 31 december 2017.

Läs mer