Segments

Energi

Ovo

ARNON Sky

Partnering

Energi
Ovo ARNON Sky Partnering
Energi

Energiproduktion kräver hög tillgänglighet och en bra kvot mellan kostnader och prestanda.

Energianläggningar måste drivas på ett effektivt sätt, oavsett operatörernas kunskapsnivå. Detta kan bli verklighet genom tillförlitlig och intelligent automatisering. Som partner kan Arnon hjälpa leverantörer av maskiner, utrustningar och system att tillhandahålla just detta till sina kunder. Oavsett om det handlar om instrumentering, elektrifiering, automatisering, datainsamling eller molntjänster löser vi uppgiften.

CUBIC-nyheter | 2014

Referensfallet Tammervoima

I juni 2014 vann CUBIC-partnern Keskustekniikka anbudsförfarandet för att leverera lågspänningsställverk till Tammervoimas nya avfallseldade kraftverk i Tarastenjärvi i Tammerfors i Finland.

Energi – OVO

För alla konstruktioner under 1 000 V

OVO:s lösningar sträcker sig från små kopplingsdosor till stora, kraftfulla motorstyrningscentraler (MCC-enheter). OVO:s olika system kan användas som kontrollpaneler för OEM-utrustning, automationsskåp, kontrollpaneler för industriella tillämpningar, fördelningstavlor och motorstyrningscentraler.

Konstruktionen av OVO:s system typtestas och uppfyller alla globala krav.

OVO:s ställverk kan installeras i industrimiljöer med full tillförlitlighet. De säkerställer såväl eldistribution som styrningen av enheter och processer, även under extrema förhållanden.

Vi har många års erfarenhet av att – med mycket goda resultat – leverera OVO-ställverk till våra kunder inom olika branscher, exempelvis följande:

  • Papper och pappersmassa
  • Kraftverk
  • Marin och offshore
  • Metallindustri
  • Maskinbyggnad
  • Gruvindustri

OVO:s system finns i tre olika produktfamiljer:

  • OVO Ultra
  • OVO Plus
  • OVO Basic

Läs mer om OVO

Energy – Cosmos

Uppkoppling mot industriellt internet (IIoT)

Industriellt internet (även kallat IIoT eller sakernas internet för industrin) handlar om att ansluta industriella maskiner och industriell utrustning på datanivå. Arnon tillhandahåller lösningar för sina kunder inom områdena industriell elektrifiering och automatisering, som ofta utgör utgångspunkten för IIoT. Vi på Arnon försöker hjälpa våra kunder att börja använda IIoT. Vi tillämpar och integrerar olika tekniker som en del av vårt tjänsteutbud, men vi utvecklar även egna tekniska lösningar om det inte finns någon befintlig eller optimal lösning som uppfyller branschernas krav och behov. Vi kan utrusta maskiner med sensorer och programmerbara styrenheter om maskinen inte har någon befintlig (eller har otillräcklig) automationsteknik. Så länge det finns ett system kan vi skapa en uppkoppling till det.

Därefter lägger vi till enheter som möjliggör fjärranslutning, datainsamling och överföringar från utrustningen. Datauppgifter lagras i molnet där de enkelt kan övervakas och överföras, till exempel till vår kunds egna system. Vi kan bearbeta och analysera datauppgifterna på vägen, till exempel genom att paketera dem och sortera ut enbart det relevanta innehållet för överföring och lagring. Vi tillhandahåller data från utrustningen som våra kunder kan använda som en del av deras digitaliseringsstrategi. Det här är en del av vårt tjänsteutbud och här krävs automationsexpertis som sträcker sig över ett stort område – från sensorer, via elektrifiering, automationssystem och datakommunikation till molntjänster.

Vi känner till branschernas krav, liksom deras maskiner och utrustning, och vet dessutom vad som krävs för att skapa fjärranslutningar och köra molntjänster. Det är något som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi kan hjälpa våra kunder med en helhetslösning, så att de kan ägna sin energi åt utvecklingen av sin kärnverksamhet. Detta är bara möjligt när du har en partner som du helt och hållet kan lita på – och ju mer denna partner kan hjälpa dig med, desto mindre komplext blir det nätverk du behöver för att hålla dina kunder nöjda. Det är därför vi hela tiden vidareutvecklar vårt företag och våra tjänster.

Energy – Partnering

Ett partnerskap är ett samarbete med våra kunder där Arnon övertar ansvaret, inklusive riskerna, på ett sätt som inte är möjligt inom ramen för en traditionell underentreprenad.

Ett partnerskap är ett långsiktigt åtagande att vandra (eller springa!) i samma riktning med gemensamma mål och vedermödor. Vi, som partner, känner till branschens och verksamheternas specifika förutsättningar och krav, liksom den använda teknikens egenskaper och till och med hur kundernas organisation fungerar.

Ett partnerskap bygger på tillit, liksom på en verklig och beprövad förmåga att kombinera teknik och kompetens för att produktifiera paket och tjänster. Vi utlovar flexibilitet i arbetet, med rätt inställning och med siktet inställt på att skapa verkligt värde.

Affärsområdet Partnering tillhandahåller såväl specialanpassade som mycket standardiserade produkter och tjänster, som kan växa i takt med våra kunders verksamheter. I förlängningen är vårt kundlöfte att tillhandahålla en alltomfattande helhetslösning inom elektrifiering och automatisering, som sträcker sig hela vägen från sensor till moln.