Segments

Marin och offshore

Ovo

ARNON Sky

Partnering

Marin och offshore
Ovo ARNON Sky Partnering
Marin och offshore

Vid arbete till havs finns det inget utrymme för kompromisser i fråga om tillförlitligheten.

Utrustningens prestanda fjärrövervakas konstant från flera olika platser. Arnon har varit med i denna utveckling redan från starten tillsammans med branschens ledande företag, och vi har utvecklat vår egen unika teknik som specifikt tar hänsyn till marina behov.

Marin och offshore – OVO

För alla konstruktioner under 1 000 V

OVO:s lösningar sträcker sig från små kopplingsdosor till stora, kraftfulla motorstyrningscentraler (MCC-enheter). OVO:s olika system kan användas som kontrollpaneler för OEM-utrustning, automationsskåp, kontrollpaneler för industriella tillämpningar, fördelningstavlor och motorstyrningscentraler.

Konstruktionen av OVO:s system typtestas och uppfyller alla globala krav.

OVO:s ställverk kan installeras i industrimiljöer med full tillförlitlighet. De säkerställer såväl eldistribution som styrningen av enheter och processer, även under extrema förhållanden.

Vi har många års erfarenhet av att – med mycket goda resultat – leverera OVO-ställverk till våra kunder inom olika branscher, exempelvis följande:

  • Papper och pappersmassa
  • Kraftverk
  • Marin och offshore
  • Metallindustri
  • Maskinbyggnad
  • Gruvindustri

OVO:s system finns i tre olika produktfamiljer:

  • OVO Ultra
  • OVO Plus
  • OVO Basic
Marin och offshore – Cosmos

Uppkoppling mot industriellt internet (IIoT)

Industriellt internet (även kallat IIoT eller sakernas internet för industrin) handlar om att ansluta industriella maskiner och industriell utrustning på datanivå. Arnon tillhandahåller lösningar för sina kunder inom områdena industriell elektrifiering och automatisering, som ofta utgör utgångspunkten för IIoT. Vi på Arnon försöker hjälpa våra kunder att börja använda IIoT. Vi tillämpar och integrerar olika tekniker som en del av vårt tjänsteutbud, men vi utvecklar även egna tekniska lösningar om det inte finns någon befintlig eller optimal lösning som uppfyller branschernas krav och behov. Vi kan utrusta maskiner med sensorer och programmerbara styrenheter om maskinen inte har någon befintlig (eller har otillräcklig) automationsteknik. Så länge det finns ett system kan vi skapa en uppkoppling till det.

Därefter lägger vi till enheter som möjliggör fjärranslutning, datainsamling och överföringar från utrustningen. Datauppgifter lagras i molnet där de enkelt kan övervakas och överföras, till exempel till vår kunds egna system. Vi kan bearbeta och analysera datauppgifterna på vägen, till exempel genom att paketera dem och sortera ut enbart det relevanta innehållet för överföring och lagring. Vi tillhandahåller data från utrustningen som våra kunder kan använda som en del av deras digitaliseringsstrategi. Det här är en del av vårt tjänsteutbud och här krävs automationsexpertis som sträcker sig över ett stort område – från sensorer, via elektrifiering, automationssystem och datakommunikation till molntjänster.

Vi känner till branschernas krav, liksom deras maskiner och utrustning, och vet dessutom vad som krävs för att skapa fjärranslutningar och köra molntjänster. Det är något som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi kan hjälpa våra kunder med en helhetslösning, så att de kan ägna sin energi åt utvecklingen av sin kärnverksamhet. Detta är bara möjligt när du har en partner som du helt och hållet kan lita på – och ju mer denna partner kan hjälpa dig med, desto mindre komplext blir det nätverk du behöver för att hålla dina kunder nöjda. Det är därför vi hela tiden vidareutvecklar vårt företag och våra tjänster.

Marin och offshore – Partnering

Ett partnerskap är ett samarbete med våra kunder där Arnon övertar ansvaret, inklusive riskerna, på ett sätt som inte är möjligt inom ramen för en traditionell underentreprenad.

Vid arbete till havs finns det inget utrymme för kompromisser i fråga om tillförlitligheten. Utrustningens prestanda fjärrövervakas konstant från flera olika platser. Arnon har varit med i denna utveckling redan från starten tillsammans med branschens ledande företag, och vi har utvecklat vår egen unika teknik som specifikt tar hänsyn till marina behov.