ARNON X10

System för datainsamling och datarapportering

ARNON X10 är ett datarapporteringssystem på grundläggande nivå. Det kan exempelvis användas vid tillståndsbaserat underhåll. Datauppgifterna från enheten samlas in med hjälp av Modbus/TCP- och S7-protokoll via X10-systemets Ethernet-gränssnitt. Även andra protokoll stöds via expansionsmoduler. De insamlade datauppgifterna används sedan av ARNON X10 för flera olika typer av beräkningar och de tekniska rapporterna och rapporterna över produktionsresultat skickas vidare till kundens system för tillståndsbaserat underhåll.

Filerna levereras via mejl (SMTP) i zippat XML-format som standard. X10 stödjer även leverans via säker HTTPS-anslutning av omedelbara värden, liksom av olika filtyper till molnet. Därutöver stöds olika typer av filservrar.

ARNON X10-systemets maskinvara och programvara startar enligt en automatisk sekvens när X10-enheten har aktiverats. Därför behöver inte användaren göra några åtgärder efter att ett strömavbrott har skett. X10-systemets bootstatus kan kontrolleras via statuslysdioderna.