FÖRETAG

Vi erbjuder industriell elektrifiering och automatisering som en tjänst till våra utvalda kunder - maskiner, utrustning och systemförsörjning huvudsakligen inom segmenten marin-, gruv- och förnyelsebara energi.

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Vår slogan Art of Automation talar om att vi drivs passion och professionalism i allt det det vi gör. När automatisering används smart och innovativt som ett verktyg att lösa riktiga problem och uppgifter, och implementeras professionellt, kan det vara fantastiskt, precis som konst. Vi är stolta över det vi gör, och våra kunder får det bästa tänkbara resultat av det automatisering erbjuder och innebär. Som vår kunds partner strävar vi efter att öka deras framgång genom omfattande, skicklig och flexibel service. Det är standarden som styr våra aktiviteter, och det är vårt löfte till våra kunder.

Vi erbjuder industriell elektrifiering och automatisering som en tjänst till våra utvalda kunder – maskiner, utrustning och systemförsörjning huvudsakligen inom segmenten marin-, gruv- och förnyelsebara energi.

Vi kan erbjuda en unik kompetensportfölj från sensor, instrument och elektrifieringsnivå genom automatiseringssystem och fjärranslutningar till molntjänster (Industrial IoT). Vårt mål är att vi ingår i ett partnerskap med våra kunder för att öka deras konkurrenskraft. För att nå detta mål strävar vi efter ett långsiktigt engagemang med våra utvalda leverantörer.

VÅRT SERVICELÖFTE

Vi är en innovativ och dynamisk föregångare, som värderar kunderna framför allt. Som vår kunds partner strävar vi efter att öka deras framgång genom omfattande, skicklig och flexibel service.

Vi är genuint engagerade i våra kunder. Som vår partner kan du vara säker på att du alltid kommer att ligga steget före.

   

VI ERBJUDER DET HÄR

Vi erbjuder dig kunskapstjänster och industriell elektrifiering och automatisering som full service. Det innebär expertis, service och innovativa lösningar som levereras på ett professionellt och effektivt sätt – för att du ska lyckas. Är Du vår partner kan Du fokusera på Din kärnverksamhet. Arnon. ART OF AUTOMATION

PLATSER

 • Tammerfors
 • Åbo
 • Kauhava
 • Vasa
 • Sverige
 • Polen

PERSONAL

 • 200 anställd
 • Genomsnittlig tjänstetid 5,96 år
 • Genomsnittlig ålder 37,5 år
 • Yngsta 19 år
 • Äldsta 61 år

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Vinnande
 • Personal
 • Partners

EXPERTER ARBETAR FÖR DIG

Key Account Management

ARNONs försäljningsteam är de personer som leder det nära och intima arbetet med ARNONs kunder. De lyssnar och är hängivna våra kunders service. Våra säljare har teknisk bakgrund och har även en grundlig kunskap om våra kunders industrier. De är de personerna som leder alla aktiviteter gentemot våra kunder, deras företag och särskilt deras framgång.

Teknik

Teknik i ARNON handlar om att hitta lösningar som löser våra kunders problem, och uppfyller deras behov och skapar deras framgång. Vi ligger alltid ett steg före; tack vare ingående kundanpassning, lång teknisk problemlösningshistorik och pågående forskning.Vi är alltid redo för att skapa nya värden för våra kunder – proaktivt investera för framtida behov.

Teknik

ARNON tekniker är bland världens främsta inom området, något annat duger inte. Vi behärskar ett brett utbud av olika teknikområden, verktyg och program. Vi har tydliga & effektiva processer och process-faser från försäljning till leverans och allt däremellan. Anslutning är en tung vägande komponent inom teknik och allt vi gör; kommunikation, vision och förmåga.

Tekniker

ARNONs tekniker har en nyckelroll vid leverans av våra elskåp och ställverk. De säkerställer kvaliteten och tar personligt ansvar för leveranstiderna. Det är de personerna som levandegör Art of Automation genom kundorienteringar, kvalitet, snabb respons och teamwork.

HSEQ

Vid ARNON anser vi att vårt engagemang för HSEQ i världsklass är grunden för högkvalitativa lösningar för våra kunder. Vårt HSEQ-team tillhandahåller utbildning, verktyg och tekniker inom hela företaget för att alla anställda vid ARNON ska kunna uppnå dessa mål. Vi lägger ribban högt; vårt HSQE-team arbetar kontinuerligt med att utveckla vår arbetsmiljö, procedurer och processer för överträffa efterlevnad och uppfyllelse av legala krav, standarder och kundernas behov.

Inköp och upphandling

Inköps- och upphandlingsteam ansvarar för relationerna mellan leverantör och management och gör det möjligt for våra kunder att få bästa kvalitet och total kostnadseffektivitet. Expertisen har byggts upp genom långvariga partnerskap och vår egen aktiva forskning tillsammans med våra kunder och leverantörer. Vårt mål är långvariga och väl övervägda partnerskap med alla våra utvalda leverantörer.

LADDA NER GENERAL SUPPLIER REQUIREMENTS

HR

ARNON HR-team ansvarar för att rekrytera nya medarbetare, stödja vår medarbetares välbefinnande, utveckla medarbetarens kunskaper och färdigheter samt hantera anställningsförhållanden. Vårt HR-team har en nyckelroll för att förbättra ARNON-kulturen genom t.ex. ARNON Sports club och ARNON personalaktiviteter.

Marknadsföring & Kommunikation

Marknadsförings- och kommunikationsteamet ansvarar för interna och externa marknadsföringsåtgärder. Tillsammans med försäljning och HR ansvarar teamet även för att förbättra ARNON:s företagskultur både intern och externt. Teamets arbetar passionerat för att öka inte bara ARNON:s men våra kunders verksamhet genom använda ARNON Magazine på olika sätt.

Verksamhet

Självklart är alla vi på ARNON affärsexperter men det finns några team som är själva hjärtat i verksamheten. Det är finans & control, processägare, management team och styrelsen. Vi följer marknaden och trenderna, våra kunders branscher, vi mäter, och analyserar ARNONs strategiimplementering.

Investerare

ARNON är ett privatägt företag och framgång är vår passion. Våra ägare och investerare är kärnan i vår verksamhet, de är närvarande och medverkar aktivt i att utveckla vårt beslutsfattande. Ägare och investerare delar viktig information med oss och stärker vår styrelse och vår ledningsgrupp.