Den centrala strukturen hos OVO Ultra är såväl pålitlig som mångsidig. Ställverkslösningen är utformad för krävande och tunga applikationer, men är även kostnadseffektiv. Betydande certifieringar och utmärkta tekniska värden gör OVO Ultra MCC-ställverk synnerligen lämpligt för användning i exempelvis marin- och processindustri, gruvor samt kraftverk.

– När ställverk levereras till ett seismiskt område väljs komponenterna därefter. Kapslingssystemets redan robusta struktur kommer att förstärkas ytterligare, säger Matti Oksanen, Technical Product Manager på ARNON.

Ny och djupare samarbetsnivå

För att göra verklighet av den enorma leveransen krävs långvarigt samarbete. Frekvensomriktarna, brytarna och många andra komponenter för OVO Ultra MCC-ställverk tillhandahålls av ABB. Som ABB`s Value Provider skapar Arnon mervärde för ABBs erbjudande.

– Ur ABB: s synvinkel spelar partnerskapet en nyckelroll i projektet. När båda parter verkligen är engagerade i partnerskapet är det möjligt att växa tillsammans och erbjuda de mest konkurrenskraftiga lösningarna för kunderna. För detta behöver vi ömsesidigt förtroende och öppenhet, säger Mika Männistö som leder affärsgruppen ABB Motion i Finland.

De senaste åren har samarbetet mellan Arnon och ABB fördjupats till en ny nivå. Partnerskapet bygger på en gemensam affärsplan och den certifierade produktkompetensen hos experter på ARNON.

Mikko Mäkäräinen, Affärsområdeschef på ABB Electrification i Finland, säger att skapandet av mervärde för kunderna är en viktig del av ARNONs affärsfilosofi. Att initiera projektet tillsammans bygger på den långa raden av gemensamma framgångar.

– I praktiken innebär värdeskapande för kunderna till exempel att designern förstår varför varje specifik komponent har valts och kan använda dessa komponenter så effektivt som möjligt. Denna typ av förståelse uppnås endast genom långsiktigt samarbete.

Komponenterna som valts till växlarna inkluderar till exempel ABB:s nya Emax 2-brytare, som kan användas för att ansluta till automatiseringssystem, styra lågspänningsdistributionsnätet och spara energi. Denna allt-i-ett-lösning är en del av ställverkets hjärna. ABB: s AF-entreprenörer möjliggör/frigör även ett brett kontrollspänningsområde och sparar därför också energi.

Leverans av historiska proportioner

Den historiska leveransen är uppdelad i sex satser, som består av totalt 137 distributions boards/fördelningskort. Varje distributionskort är utrustat med en PackAware-lokaliserare, utvecklad och tillverkad av ARNON, för att övervaka förhållandena under lagring och transport av korten.

– Våra långsiktiga ansträngningar för att förbättra vår verksamhet gjorde det möjligt för oss att genomföra och uppfylla ett så viktigt kontrakt. Vi har gjort en betydande investering i nya lokaler och personalresurser, säger ARNONs VD och koncernchef Harri Lamminen.

– Detta visar att vi har kapacitet att göra MCC-leveranser oavsett storlek, säger Lamminen om kontraktets betydelse. Som elektriker är jag naturligtvis glad över att detta rekordavtal gjordes inom affärsområdet eldistribution.