Enligt försäljningschef Aki Kulmala på ABB Drives innebär ABB Value Provider-status att ABB kan lita på partnerns expertis.

– ABB Value Provider erbjuder kunderna högklassig service som tillför ABB:s erbjudande ett bestämt mervärde, definierar Kulmala.

När det gäller Arnon genereras mervärdet genom kundanpassning. Frekvensomriktaren är en viktig komponent i den helhet som ABB tillhandahåller, och affärsverksamheten är värd flera miljarder redan i sig. Från Arnon får kunden ABB:s frekvensomriktare exakt efter sina egna behov, till exempel skräddarsydd för utomhusbruk eller för någon annan krävande miljö.

– Arnon är en expert av mycket hög klass. Det finns efterfrågan på deras kompetens även utanför Finland, och ABB kan hjälpa till med planeringen och kartläggningen av marknaden, konstaterar Kulmala.

På Arnon är anslutningen till ABB Value Provider-programmet resultatet av flera års arbete.

– För fem år sedan benchmarkade vi frekvensomriktare för olika kundbehov och blev övertygade om att vi vill fokusera på frekvensomriktare från ABB, berättar Chief Product Officer Jouni Mäki.

– Det är viktigt för oss att vår partner har produkter av världsklass, globala nätverk och en utmärkt teknisk support. När vi utöver dessa hårda fakta delar på en gemensam vilja att utvecklas och utveckla i ömsesidigt förtroende, kan ingenting stoppa oss. Att vi gått med i programmet visar att vi menar allvar.

Båda parter drar nytta av samarbetet. Det gäller också kunden, som alltid får bästa möjliga service.

– Om behoven hos kunden som kontaktar oss passar in i den affärsmodell som vi har med Arnon, funderar vi tillsammans på den bästa lösningen för helheten, säger Kulmala.

– Företagen har närmat sig varandra, då båda parterna har insett att vi har ännu mer att vinna tillsammans. Arnon har en stark teknisk bakgrund, och företaget har ökat sin kompetens inom ABB:s produkter år för år.

Genom statusen som Value Provider får Arnon tillgång till ABB:s utbildningar, databaser och supportsystem. Det betyder att företaget utvecklar sin kompetens ännu mer målinriktat än tidigare.

Enligt Mäki är den avgörande förutsättningen för utvecklingen av samarbetet att Arnon genomgått en intern attityd- och kulturförändring som gjort att kundorientering blivit en kärnpunkt i företagskulturen. Det återspeglas både i personalens uppskattning och i deras genuina vilja att utveckla samarbetet med företagets partner.

– Vi växer tillsammans genom gemensamma och nya kunder, sammanfattar Mäki målen för samarbetet.