Finska automationsjätten ARNON firar ett år på svensk mark och köpet av B.O. Park har inneburit såväl nyanställningar som fördubbling av kundstocken.

– Vi hade inte klarat oss lika bra utan varandra. En del giftermål är helt enkelt bättre än andra. säger ARNONs försäljningsdirektör Jörgen Hedström.

I början av 2020, när ARNON förberedde köpet och övertagandet av B.O. Park, spred sig Covid-19 likt en löpeld och förlamade industrier över hela världen. Ordern från huvudkontoret i Tammerfors var ändå orubblig: fullfölj affären och rid ut stormen. 1 april samma år offentliggjordes att B.O. Park övergått till ARNON och att man menade allvar med ledorden ”business is local”.

– Vi kunde genomföra affären och därför gjorde vi det. I tider då digitaliseringen är så påtaglig måste man ändå vara nära sina partners för att upprätthålla en fungerande daglig kontakt. Närvaro gör en enorm skillnad, säger Jörgen Hedström.

B.O. Park har sina rötter i klassiska Klarakvarteren, nuvarande Norrmalm, i centrala Stockholm. Företaget grundades 1944 och drevs från 1991 fram till ARNONs övertagande i andra generationen av Leif Thalberg. I katalogen dominerar el och automationsskåp till infrastruktur såsom vatten- och avloppsanläggningar, tunnelbana, dräneringsanläggningar och bostadsområden. Produktionen tillåter stora leveransvolymer varav mer än hälften går på export. Idag fungerar Thalberg som VD på produktionsanläggningen i Österhaninge söder om Stockholm, och kommer så att göra tills det att de två företagskulturerna smält samman, rutiner har satt sig på ett sätt som Leif och de nya ägarna känner sig nöjda med.

– Jag sökte länge och noggrant efter en efterträdare och när ARNON visade engagemang kändes det tämligen självklart. Ett familjeföretag säljer man inte på Blocket och man lämnar inte heller över det hur som helst. Nu vet jag att arvet kommer förvaltas på bästa möjliga sätt, säger Leif Thalberg

Grundaren Bengt Olof Park, Leif Thalbergs svärfar, var en uppfinnare, fabrikör, men också pionjär som banade väg för att tidigt haka på digitaliseringen med allt vad den har inneburit. Modern och utvecklad design, systemlösningar och konstruktion blev tidigt en väl mottagen service för kunderna. Finska ARNON förvärvade alltså inte ett tomt skal utan en plattform med toppmodern och unik maskinpark samt verkstad där man tidigt insåg värdet av att leda utvecklingen. I kombinationen med sin egen tillväxt och ständiga utveckling genom åren har detta lett fram till att man nu ihop med ARNON är branschledande på den svenska marknaden.

– Precis som Leif hade även ARNON sökt efter en partner på den svenska marknaden. Det går emellertid inte att köpa sig framgång i den här branschen. Man måste vara kompatibla och det var vi från första stund. Våra styrkor förenades och på ett år har vi blivit betydligt starkare på alla fronter, säger Jörgen Hedström.

ARNON grundades 1978 och är idag en av Nordens största OEM inom industriell el- och automationslösningar. Huvudkontoret ligger i Tammerfors med filialer i Åbo, Vasa och Kauhava samt även en egen fabrik i Polen. Den finska jätten opererade redan före etableringen i Sverige genom partnerskap med bland andra ABB, Climeon, IKEA och Metso-Outotec. Med en egen svensk kostym har man alltså för avsikt att växa ytterligare och ARNON ser sig definitivt som mycket mer än ett renodlat el- och automationsföretag. Sammanslagningen innebär att ARNON nu är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden och pandemin till trots har 2020 inneburit nyanställningar, ökad omsättning med cirka 35 procent och fördubbling av antalet kunder. Detta under ett år som globalt genomsyrats av kris, nedläggningar och uppsägningar.

Vad gör ARNON till marknadsledande i Sverige på mindre än ett år?

– Utöver den långa erfarenheten och den enade samt kraftfulla kompetensen så är det vår skalbarhet och totala kapacitet, helt klart. Vi kan vara omedelbara och agera snabbt med hjälp av ARNONs grundstomme i Finland. Vi opererar lokalt som ett fristående företag, men har en samlad kapacitet tillsammans med moderbolaget och produktionsenheten i Polen. De ingår liksom i den svenska enheten och är bara ett samtal bort. Det gör oss starka, snabba och exakta.

Digitalisering är ett väldigt brett begrepp. Vad innebär den för ARNON?

– Digitaliseringen är ett ovärderligt stöd i våra egna processer som hela tiden måste utvecklas, underhållas och förfinas. Den är pulsådern i hur vi servar våra kunder gällande R&D, design och konstruktion. Utöver det har vi vårt eget utvecklade Advanced Knowledge-koncept Arnon Sky; en molntjänst där vi erbjuder vi våra partners en visualisering hur deras slutapplikationer och lösningar fungerar genom uppkopplingar. Vi kan alltså visa hur arbetet fortlöper i våra processer och var i processen vi befinner oss. Det underlättar inte minst för korrigeringar och snabba ändringar, men skapar även plug&play-lösningar där våra kunders commissoning process blir enklare och snabbare att hantera. Digitaliseringen är till mångt och mycket navet i vår verksamhet, men vi vill ha makten över den. Inte förlita oss på andra.

Vilka utmaningar ser du som de största?

– Som alla andra aktörer i branschen så söker vi med ljus och lykta efter rätt kompetenser. I Sverige är det ont om arbetskraft och personal med för oss rätt typ av teknisk utbildning. Detta är egentligen en betydligt djupare fråga som är värd en egen arena och den får våra politiker brottas med. Vi måste under alla omständigheter hitta nya vägar för att kunna nyanställa i den takt vi önskar.

Tillbaka till grundaren Bengt Olof Park. Han gick bort 2002 vid 81 års ålder och även om företaget inte längre bär hans namn så lever arvet vidare i allra högsta grad. Leif Thalberg är övertygad om att hans svärfar hade följt utvecklingen med ett leende på läpparna.

– Olle satte stort värde på företagets kontinuitet och följde med stort intresse företagets utvecklingen fram. Kunskap – Kvalitet – Kontinuitet var de första ledorden och de genomsyrar verksamheten än idag. Jag tror faktiskt att nästa generation kommer att säga likadant.