Arnons flytt till de nya lokalerna är i full gång. Produktionen håller på att slutföras i de gamla lokalerna och nya projekt har redan startat i nyrenoverade lokaler i industriområdet i Kvarnbäcken.

– Vi har redan länge vuxit i takt med kundernas behov, utifrån våra egna styrkor, säger Harri Lamminen, VD för Arnon.

– Nu sätter utrymmet inte längre begränsningar och medarbetarnas kompetens är på toppnivå. Flytten ger oss möjlighet att genomföra riktigt stora leveranser och betjäna våra kunder bättre och bättre, fortsätter Lamminen.

Arnon kombinerar på ett innovativt sätt förnybara energikällor, eldrivna maskiner och utrustning, en hög automatiseringsgrad och prisvärda molntjänster. Både nuvarande och potentiella kunder är intresserade av företagets unika utbud och skalbarhet.

Förutom företaget har även storlekarna på enskilda leveranser vuxit.

Under våren fick Arnon den största enskilda ordern i sin historia – 400 meter OVO Ultra MCC-instrument. Leveransen som delas upp i sex partier består av totalt 137 transportenheter.

 

Internationellt företagsköp under coronavåren

 Under våren köpte Arnon AB B.O Park, en svensk tillverkare av produkter inom elautomation för att stärka fotfästet i Sverige. B.O. Park och Arnon förenas av långvarig expertis och en ständig vilja att utvecklas, så företagsköpet motsvarar Arnons behov.

– De utmaningar som coronapandemin medför stoppade inte våra planer, utan vi kunde driva igenom företagsköpet enligt tidsplanen. Naturligtvis krävdes ömsesidig vilja, flexibilitet och beslutsamhet. Processens smidighet beskriver bra vårt företags verksamhet, säger Lamminen.

Arnon hade redan tidigare samarbetspartner i Sverige – bland annat ABB, Climeon, Sandvik och Logevo.

Företagsköpet förbättrade Arnons skalbarhet och gav företaget en position närmare kunderna i Skandinavien.

– Samarbetet löpte också bra från Finland, men den lokala närvaron förbättrar våra möjligheter att arbeta nära våra samarbetspartner, sammanfattar Lamminen.