OVO:s ställverkslösningar

För alla konstruktioner under 1 000 V

OVO:s lösningar sträcker sig från små kopplingsdosor till stora, kraftfulla motorstyrningscentraler (MCC-enheter). OVO:s olika system kan användas som kontrollpaneler för OEM-utrustning, automationsskåp, kontrollpaneler för industriella tillämpningar, fördelningstavlor och motorstyrningscentraler.

Konstruktionen av OVO:s system typtestas och uppfyller alla globala krav.

OVO:s ställverk kan installeras i industrimiljöer med full tillförlitlighet. De säkerställer såväl eldistribution som styrningen av enheter och processer, även under extrema förhållanden.

Vi har många års erfarenhet av att – med mycket goda resultat – leverera OVO-ställverk till våra kunder inom olika branscher, exempelvis följande:

  • Papper och pappersmassa
  • Kraftverk
  • Marin och offshore
  • Metallindustri
  • Maskinbyggnad
  • Gruvindustri

OVO:s system finns i tre olika produktfamiljer:

  • OVO Ultra
  • OVO Plus
  • OVO Basic
OVO Care

Skåpövervakningssystem

Skåpövervakningssystemet OVO Care kan användas för alla typer av skåp. Temperatursensorer monterade i skåpet skickar mätvärden via datainsamlingsenheten COSMOS X10 till en molntjänst. Dessutom finns det ett lokalt användargränssnitt (HMI) för enheten, liksom möjlighet att ansluta till PLC- eller DCS-system.

Via COSMOS molntjänst kan data, trenddiagram och rapporter från COSMOS analystjänst övervakas. Därutöver kan automatiska varningar och larm konfigureras.

Systemen kan enkelt installeras i antingen nya eller befintliga skåp.

Förhindra skador! OVO Care tillhandahåller en enkel, tillförlitlig och noggrann lösning för att övervaka dina skåp, så att du kan undvika förluster på grund av haverier eller till och med brand. Genom övervakningen kan du även planera ditt underhåll optimalt – det finns inget behov av att göra något innan datauppgifterna säger så.

OVO Ultra
OVO Plus